Οι γερανοί πόλης της εταιρίας KESLA είναι εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμοφών. Χρησιμοποιούνται στην μεταφορά υλικών, ανακύκλωση καθώς και στην εκκένωση υπόγειων / ημι-υπόγειων κάδων απορριμμάτων.