Η εταιρία Forbitec δραστηριοποιείται στον τομέα μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης ανακύκλωσης και βιομάζας.

Στόχος μας είναι η αποτελεσματική επεξεργασία όλων των υποπροϊόντων-αποβλήτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος αλλά και η πλήρης αξιοποίηση τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχουμε μηχανολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για κάθε τομέα της βιομηχανίας, του δασικού αλλά και του γεωργικού τομέα.

Όλοι οι προμηθευτές μας παρέχουν εξοπλισμό αποδοτικό, αξιόπιστο, ασφαλή και εναρμονισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα με τα ανάλογα πιστοποιητικά, συνδυάζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα για ένα άριστο αποτέλεσμα.

Οι κύριες δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στους τομείς της ανακύκλωσης όπως συλλογή, αποθήκευση και μείωση όγκου υλικών (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, σίδηρος, ελαστικά) καθώς και την παραγωγή βιομάζας, φόρτωσης, μεταφοράς και ζύγισης.