Οι γερανοί πόλης της εταιρίας KESLA είναι εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμοφών. Χρησιμοποιούνται στην μεταφορά υλικών, ανακύκλωση καθώς και στην εκκένωση υπόγειων / ημι-υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

 

Το νέο ζυγιστικό ANV είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε γερανό και ζύγιση των ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων. Εύκολα μπορείτε να στείλετε τις μετρήσεις από την φορητή συσκεύη, που αποθηκεύονται κατά την διάρκεια της ζύγισης, σε  σταθερό υπολογιστή όπου ή αρμόδια εταιρία μπορεί να τις χρησιμοποιήσει άμεσα.

Η λύση στη ζύγιση απορριμμάτων!

 

for 1