Το νέο ζυγιστικό ANV είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε γερανό και ζύγιση των ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων. Εύκολα μπορείτε να στείλετε τις μετρήσεις από την φορητή συσκεύη, που αποθηκεύονται κατά την διάρκεια της ζύγισης, σε  σταθερό υπολογιστή όπου ή αρμόδια εταιρία μπορεί να τις χρησιμοποιήσει άμεσα.

Η λύση στη ζύγιση απορριμμάτων!

 

for 1